!!!   POZOR  STEZKA se přestavuje, stanoviště č. 10 a 11 je zrušeno, hledá se náhradní trasa !!!

 

Trasa je vedena ze ¾ po asfaltových cestách, zbývající cesty jsou částečně zpevněné polní nebo lesní cesty. Délka trasy je cca 3,5 km. Je vhodná pro rodiny s dětmi, pro kočárky, cyklisty i pro turisty, kteří chtějí strávit hezký čas v přírodě. Stezku lze projít za cca 2 hodiny. Více v Menu - Popis trasy

 

 

Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.
                                                            J.A.Komenský

 

Jaký je náš záměr :

  • Přiblížit lidem včelaření, zdůraznit význam hmyzích opylovačů pro život na Zemi. Využít velké návštěvnosti Harrachova a nabídnout poučení a zábavu široké veřejnosti. Využít pro školy všech stupňů. Je počítáno s turisty z Polska a Německa, texty jsou i v jejich jazyce.

  • Zlepšit vztah člověka k přírodě, stezka není jen o včelách. Naučit lidi lépe poznávat a milovat přírodu.

  • Pobavit se, dozvědět se něco nového a odpočinout si...

  • Zlepšit životní prostředí v Harrachově – část Rýžoviště.

  • Zlepšit vztah obyvatel Rýžoviště k přírodě a svému bezprostřednímu okolí, aktivně je zapojit na vybudování, údržbě a starostlivosti o jednotlivá stanoviště.

  • V neposlední řadě vzdát hold Janu Harrachovi za to, co vykonal nejen pro včelaření, ale také pro naši celou oblast a český národ v dobách Rakouska Uherska.