!!! Omlouváme se návštěvníkům Harrachova, ale Včelí stezka v roce 2020 nebude otevřena. Důvodem je hledání náhradní trasy a oprava inventáře. Stále se navyšující počet návštěvníků a s tím také těch, co se neumí chovat, způsobovali problémy materiální a v některých případech docházelo ke slovnímu napadání majitelů pozemků. Množství odpadků, které se povalovalo po celé délce stezky, začalo být v roce 2019 také neúnosné. Předpokládáme, že nalezneme novou trasu, která bude odkloněna od obydlí a tím se vyhneme případným problémům. Děkujeme za pochopení. V roce 2021 se opět můžete těšit na znovu otevření Včelí stezky ;-) !!!

 

Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.
                                                            J.A.Komenský

 

Jaký je náš záměr :

  • Přiblížit lidem včelaření, zdůraznit význam hmyzích opylovačů pro život na Zemi. Využít velké návštěvnosti Harrachova a nabídnout poučení a zábavu široké veřejnosti. Využít pro školy všech stupňů. Je počítáno s turisty z Polska a Německa, texty jsou i v jejich jazyce.

  • Zlepšit vztah člověka k přírodě, stezka není jen o včelách. Naučit lidi lépe poznávat a milovat přírodu.

  • Pobavit se, dozvědět se něco nového a odpočinout si...

  • Zlepšit životní prostředí v Harrachově – část Rýžoviště.

  • Zlepšit vztah obyvatel Rýžoviště k přírodě a svému bezprostřednímu okolí, aktivně je zapojit na vybudování, údržbě a starostlivosti o jednotlivá stanoviště.

  • V neposlední řadě vzdát hold Janu Harrachovi za to, co vykonal nejen pro včelaření, ale také pro naši celou oblast a český národ v dobách Rakouska Uherska.