Stanoviště č.7 u tůňky se pstruhy, úl je za vodou

Stanoviště č.7 u tůňky se pstruhy, úl je za vodou