Trasa  :

Trasa je vedena ze ¾ po asfaltových cestách města Harrachov, zbývající cesty jsou částečně zpevněné polní nebo lesní cesty. Jednotlivá stanoviště jsou na pozemcích KRNAP, města Harrachov a soukromých vlastníků. Délka trasy nepřesáhne 3,5 km.

Mapa :