Trasa: POZOR !!! STEZKA od roku 2021 vede nově za stanovištěm č.7 směrem za vodníkem.      

Trasa je vedena ze ¾ po asfaltových cestách města Harrachov, zbývající cesty jsou lesní cesty. Jednotlivá stanoviště jsou na pozemcích KRNAP, města Harrachov. Délka trasy je cca 2 km.

Mapa :