Trasa  : !!!   POZOR  STEZKA se přestavuje, stanoviště č. 10 a 11 je zrušeno, hledá se náhradní trasa !!!

            

Trasa je vedena ze ¾ po asfaltových cestách města Harrachov, zbývající cesty jsou částečně zpevněné polní nebo lesní cesty. Jednotlivá stanoviště jsou na pozemcích KRNAP, města Harrachov a soukromých vlastníků. Délka trasy nepřesáhne 3,5 km.

Mapa :