Popis trasy - co na Vás čeká
Stanoviště č. 8, 9 a 10 je na nové trase směrem za vodníkem na stanovišti č. 7 !!!

Pokud budete absolvovat trasu včelí naučné stezky, seznamte se s tím, co vás letos čeká, budeme se snažit o každoroční zatraktivnění naší trasy, z tohoto důvodu nemáme toto sdělení na panelech, ale v této volné formě :

  • na panelech se seznámíte se životem včel a včelařů

  • ob stanoviště jsou skládačky pro děti s různými zvířátky

  • každé stanoviště je doplněno o záhon s rostlinami typickými pro oblast Krkonoš

  • k ochlazení můžete využít přístupy k Ryzímu potoku st. 4 a 5, případně u tůňky na st. č. 7 můžete pozorovat našeho nejstaršího pstruha Pepu a podívat se na vodníka, který tůňku hlídá

  • st. č. 5 je obohaceno o Hnízdiště, které vám ukáže, v jakém prostředí mohou žít drobní živočichové

  • možnost se občerstvit máte na stanovišti č. 6 a současně se schovat před nepřízní počasí.
  • celá trasa je lemována úly se živými včelami. Úly jsou seřazeny dle historického vývoje včelaření. 
  • jestli jste dostali chuť na med od našich včeliček, můžete si ho zakoupit přímo u stanoviště č. 4
  • pokud si chcete prohlédnout úly s živými včelami zblízka, tak musíte počítat, že Vás některá včela – strážce vchodu přijde zkontrolovat. Nikdy nechoďte před česno, ale vždy nejlépe zezadu. Je vhodné nedělat prudké pohyby a chovat se tiše, nejíst a nepít...

Závěrem

Přejeme vám příjemné chvíle s trochou poučení a zábavy a prosíme Vás, abyste se chovali jako zvířata: tiše, obezřetně a plaše. Letošní test ukáže, zda nám exponáty vydrží a jakou cestou se do budoucna ubírat.

 

Pokud by byl zájem o výklad pro skupiny je možno volat na tel. +420 724015209.